Hanke
Kehittämishanke - 26101

Rahjan ja Vihaslahden luontokohteet kuntoon suunnitteluhanke

Metsähallitus

01.05.2016 - 08.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rahjan saaristo ja siihen liittyvät lähtösatamat Konikarvo ja Puojiniemi ovat suosittuja virkistyskäyttökohteita paikallisille asukkaille ja matkailijoille. Lisäksi Konikarvo on aktiivinen kalasatama sekä Kaljaasi Ansion kotisatama. Alueella toimii useita aktiivisia yhdistyksiä, jotka näkevät Rahjan saariston potentiaalin ja joilla on intoa kehittää Rahjan saaristoa ja satamia viihtyisiksi käyntikohteiksi, kuitenkaan unohtamatta kalastajien tarpeita alueella. Rahjan saaristo on upea luontokohde, mutta sen luontomatkailupotentiaalia ei ole hyödynnetty ja näkyvyys Kalajoen matkailualueella on heikko. Vihaslahden lintutorni on suosittu luontokohde Vihas-Keihäslahden luonnonsuojelualueella. Kävijät ovat paikallisia luonnossa liikkujia mutta myös lintuharrastajia ja alueen matkailijoita. Metsähallitus on saanut useita yhteydenottoja liittyen Vihaslahden kehittämistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on verkostoida alueen yhdistykset ja toimijat yhteistyöhön alueen kehittämisen suhteen ja sitä kautta lisätä yhteisöllisyyttä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on suunnitella ja ohjata talkootyötä, jolla kunnostetaan ja uusitaan alueen runsasta mutta huonokuntoista palveluvarustusta, mikä toteutuessaan lisää palveluiden laatua ja alueen ekologisuutta. Kolmas tavoite on lisätä Rahjan saariston ja muiden luontokohteiden näkyvyyttä Kalajoen matkailualueella tuottamalla uusi retkeilykartta alueesta, suunnitella Konikarvon satamaan liikenneopastesuunnitelma jolla selkiytetään toimijoiden ja asiakkaiden ohajusta alueella. Vihaslahdella hankkeen tavoitteena on suunnitella kehittämistoimenpiteitä liittyen Vihaslahden lintutornin alueeseen ja siisteyteen yhdessä lintuharrastajien, yhdistysten ja paikallisten kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26101

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

08.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt