Hanke
Investointihanke - 263605

Rahka-Ahon haulikkorata

Piippolan Metsästysyhdistys ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa nykyaikainen, käyttäjien tarpeita vastaava ja ympäristönormit täyttävä haulikkorata. Hankkeen toteuttavat ja rahoitusvastuun jakavat Piippolan Metsästysyhdistys ja Pulkkilan Erä. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on alueen ampujat ja metsästyksen harrastajat, erityisesti nuoret ja uudet harrastajat. Toissijaisina hyötyjinä ovat alueen asukkaat sekä ympäristö hallitun ja nykyaikaiset ympäristönsuojeluvaatimukset täyttävän ampumaradan muodossa. Hanke on tarkoitus toteuttaa Siikalatvan kunnan Rahka-ahon alueella. Hankkeen toteutusaika on 2.10.2023-31.12.2025. Hanke on jatkoa Siikalatvan uusi ampumarata-hankkeelle ja täydentää Pohjois-Pohjanamaan maakuntakaavankin merkityn alueellisen ampumarata kokonaisuuden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263605

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt