Hanke
Kehittämishanke - 144722

Raivaa itsesi kuntoon

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.03.2021 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tuoda esille erilaisten mittausten sekä kyselyn kautta hyötyliikunnan näkökulmasta metsätöistä saavutettavaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia ikään ja sukupuoleen katsomatta. Metsän ja metsänhoidollisten töiden mahdollisuuksia terveyden- ja hyvinvoinnin lähteenä ei ole täysin osattu hyödyntää. Nykyihminen on myös etääntynyt fyysisestä työstä ja käsillä tekemisestä sekä metsänomistajien itse tekemä metsäomaisuuden hoitaminen on jäänyt vähemmälle. Hankkeessa haluamme korostaa metsänomistajille omatoimisesta metsänhoidosta saavutettavaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia hyötyliikunnan näkökulmasta. Hankkeessa toteutettavat metsänhoidolliset työvaiheet on valittu sen mukaan, että kaikilla on mahdollisuus suoriutua niistä ilman suurempia välinehankintoja ja isompia ponnisteluja. Haluamme korostaa omatoimisesta metsänhoidosta saatavaa fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin hyötyä ja tämän vuoksi niiden suorittaminen pitää olla yhtä helppoa kuin muiden liikuntalajien. Hankkeessa suoritetaan fyysisiä mittauksia testihenkilöiden tehdessä metsänhoitoon liittyviä töitä, jotta pystymme tuloksilla osoittamaan verrattavuuksia muihin lajeihin sekä samalla osoittamaan kunnon kohoamista. Henkistä hyvinvointia havainnoidaan suorittamalla testihenkilöille kysely. Mittauksista saatuja tuloksia esitellään itse testihenkilöille ja eri julkaisuin suurelle yleisölle. Digitalisaatio on tätä hetkeä ja tulevaisuutta, ja siksi mittalaitteiden lisäksi hankkeessa tullaan hyödyntämään mm. digitaalisia karttapalveluita ja verkossa toimivaa kunnonkohotuslaskuria. Hanke yhdistää kaksi eri toimijaa Suomen metsäkeskuksen, jolla on kokemusta metsänhoidosta sekä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun (Sosiaali- ja Terveysalan yksikkö), jolla on kokemusta työsuoritusten hyvinvoinnin mittauksista. Yhdessä nämä kaksi toimijaa pystyvät tuottamaan uutta tietoa työlajeista, joita ei ennen ole mitattu fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144722

Aloituspäivämäärä

01.03.2021

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt