Hanke
Investointihanke - 269986

Rajalanniemen pitkävenevaja

Kukkian kirkkovene Aallotar ry

- 29.09.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kukkiajärvellä, joka sijaitsee pääosin Pälkäneen kunnassa Itä-Pirkanmaalla, on pitkä kirkkoveneperinne. Veneitä on käytetty satojen vuosien ajan. Varsinainen kirkkovenekulttuuri, johon liittyvät taidokkaasti tehdyt veneet, niitä varten rakennetut talaat sekä varatut paikat veneissä (aironomistus) on elänyt Kukkialla meidän päiviimme asti. Tulevaisuutta ajatellen tuo hieno perinne vaatii myös uutta ajattelua ja sopeutumista uusiin haasteisiin. Kirkkovenekulttuurin jatkuvuuden turvaamiseksi projektissa toteutetaan pitkävenevaja Aallotar -kirkkovenettä varten. Ko. venettä on kunnostettu talkoovoimin jo vuosien ajan ja nyt on välttämätöntä saada veneelle suoja. Venevajan rakentaminen hyödyttää alueen matkailutoimintaa. Vajan rakentaminen liittyy saumattomasti Rajalanniemen ja Rajalansaaren ulkoilureittien sekä Rajalansaaren savusauna-alueen kokonaisuuteen ja vahvistaa Luopioinen Ulkoilukylä –brändiä. Venevaja parantaa alueen asumisen viihtyisyyttä tuoden asuinympäristöön uuden elementin. Uusi venevaja luo myös pohjan uusille yhteisöllisille toiminnoille, jotka liittyvät kirkkoveneiden ja talaiden ylläpitoon sekä toisaalta veneisiin ja vesistöön liittyvien tapahtumien kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269986

Loppumispäivämäärä

29.09.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt