Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 267024

Rannikkokalastajien lajittelutila

Porin kaupunki

31.12.2023 - 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa rannikkokalastajille tila, missä he voivat lajitella saalinsa sisätiloissa. Edellisen lisäksi tavoitteena on tehdä tilasta niin muunneltava, että se soveltuu muutamien tonnien, kuin kymmenienkin tonnien saalismäärien lajitteluun ja säilytykseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

267024

Aloituspäivämäärä

31.12.2023

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalasatamat ja purkupaikat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt