Hanke
Kehittämishanke - 256847

Rannikkoreitti- pyörämatkailureitin opastuksen ja viitoituksen kehittäminen Kemiönsaaressa

Kimitoöns kommun

- 04.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Avustusta haetaan Rannikkoreitin nykyisen opastuksen ja viitoituksen kehittämiseen Kemiönsaaren kunnan alueen reittiosuuksille. Opastusta ja viitoitusta kehittämällä parannetaan Rannikkoreitin saavutettavuutta eri kohderyhmien osalta ja sitä kautta lisätään reitin virkistyskäyttöä ja luontomatkailua kunnassa. Rannikkoreitin koko pituus on noin 367 km (Salon, Kemiönsaaren, Hangon ja Raaseporin reittiosuudet). Hankkeessa kehitettävän Rannikkoreitin pituus on yhteensä noin 140 km (Kemiönsaaren kunnan alueen reittiosuudet), jolle laaditaan uuden tieliikennelain mukainen opastus- ja viitoitussuunnitelma. Suunnitelma laaditaan kaksisuuntaiseksi ja kahdella opastustasolla: etäisyystauluin (opastusmerkki F22) ja suunnistustauluin (opastusmerkki F21.1 ja F 21.2) Rannikkoreitin pää- ja sivureittien osalta. Tässä hankkeessa laadittava viitoitus- ja opastussuunnitelma muodostaa perustan varsinaisten opasteiden kilpailuttamiselle (investointien kustannusten määrittäminen), tuottamiselle ja asentamiselle maastoon Rannikkoreitin varrelle. Vain opasteista tehtyjen suunnitelmien kautta on investointitoimenpiteitä mahdollista lähteä viemään eteenpäin ja toteuttamaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256847

Loppumispäivämäärä

04.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt