Hanke
Kehittämishanke - 275592

RANTAKALA: Ranta-alueiden resurssiviisas ja ekologisesti kestävä käyttö ja hoito

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Västra Nylands vatten och miljö rf

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

RANTAKALA-hanke kokoaa, vetää yhteen ja popularisoi tietoa vesikasvillisuuden hyödyistä, haitoista ja hoitomahdollisuuksista sekä -suosituksista vesistöissä. Lisäksi hanke levittää vesistöystävällistä ja ekologisesti kestävää kalastuskulttuuria erityisesti kohdealueillaan Hiidenveden ja Siuntionjoen järvialueella Länsi-Uudellamaalla. RANTAKALAssa toteutetaan ranta-alueiden siistimistä sekä umpeenkasvaneiden järvialueiden kunnostusta hankkeen aikana koostettujen ja jalostettujen oppien pohjalta. Kunnostuksissa huomioidaan sekä ekologiset, vesiensuojelulliset että virkistyskäytölliset tarpeet ja näkökulmat. Kohteilla tehdään myös monimuotoisuusseurantaa ennen ja jälkeen kunnostuksen. Vesistöystävällisen kalastuskulttuurin levittäminen tähtää erityisesti särkikalojen hyötykäytön lisäämiseen sekä petokalakantojen kestävään kalastukseen ja hoitoon. Hankkeessa tuotetaan sekä videomateriaalia että kirjallista opasmateriaalia. Hanke huomioi ja mukailee Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

275592

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Luonnonvarayhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt