Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 16963

Rautalampi Luontomatkailun investointihanke

Rautalammin kunta

28.03.2017 - 01.12.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on rakentaa 1.9.2014 perustetun Etelä-Konneveden kansallispuiston ulkopuolella sitä ja alueen luontomatkailun ja virkistyskäytön lisäämiseen liittyviä rakenteita ja rakennelmia. Rautalampi- Konnevesi luontomatkailun Master Plan -suunnitelmassa 2015 on asetettu alueen luontomatkailun kasvulle merkittäviä tavoitteita ja päämääriä. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaati alueen kunnilta ja yrityksiltä lisäpanostuksia matkailua tukevaan infrastrukstuuriin. Matkailua tukeva infra on suunniteltu ko. pitkän aikavälin (PTS) -suunnitelmassa, niin että kansallispuiston sisäiset ja kuntien rakenteet tukevat toisiaan ja asiakas ts. matkailija ja retkeilijä saa alueella katkeamattoman elämyksen tai palvelukokemuksen. Kansallispuiston (Metsähallitus) ja sen ympäristössä sekä alueella kävijämäärät ovat kasvaneet merkittävästi muutaman viime vuoden ajana. Vuonna 2014 kasvua oli 50% ja vuonna 2015 elokuun loppuun mennessä 65%. Kävijämäärän kasvu on aiheuttanut haasteita ja paineita jo olemassa oleville rakenteille ja osoittanut selvästi lisävarustelun tarpeen. Kansallispuiston sisäänmenopisteet eli porti sijaitsevat kansallispuiston ulkopuolella, näin niiden matkailullinen kehittämisen niin vuorimaisema-alueella kuin Konnevesi -järven vesistöalueilla on pääsääntöisesti kuntien vastuulla. Rautalammin puolella näitä sisäänmenopisteitä ovat Kierinniemen satama, Haihitaipaleen satama (melonta, veneily), Törmälän loma- ja kurssikeskus sekä Konnevesi-järven eteläosissa Rautalammin kunnan puolelle rakennettavat Vahvalahden ja Pitkänpohjanlahden satamat ja vesillelaskuluiskat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16963

Aloituspäivämäärä

28.03.2017

Loppumispäivämäärä

01.12.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt