Hanke
Kehittämishanke - 76905

Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan matkailuhanke

Rautjärven kunta

31.07.2018 - 30.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rautjärvi, Ruokolahti ja Parikkala ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan ja valtatie 6 menee niiden läpi. Kunnat ovat pieniä ja joutuvat kilpailemaan matkailijoista isompien kaupunkien kanssa. Yksittäinen kunta on pieni yksikkö tarjoamaan matkailun palveluita saati markkinoimaan ja myymään niitä. Pienten kuntien olisi järkevää yhdistää resurssinsa ja vähintäänkin kokeilla saadaanko yhteistyötä aikaiseksi. Haasteena on myös matkailupalveluiden vähäinen määrä ja hajanaisuus alueilla. Esimerkiksi jos matkailijaryhmä haluaa ostaa muutaman päivän matkapaketin kuntien alueelle, niin tällä hetkellä erittäin harva toimija kykenee sellaista tarjoamaan. Näihin tarpeisiin voidaan vastata paremmin, jos alueen kunnat ja matkailutoimijat kykenevät yhteistyöhön. Hankkeessa harjoitellaan käytännön yhteistyötä matkailun puitteissa ja tutustutaan alueen muihin toimijoihin. Hankkeen hallinnoinnista vastaavat kunnat, ja alueiden yritykset ja yhdistykset ovat toteuttavia kumppaneita. Kunnat tarjoavat apua matkailun kehittämiseen ja markkinointiin omien resurssiensa mukaan. Kunnat toimivat myös hankkeen vetureina ja varmistavat, että asiat etenevät sovitusti. Tärkeintä on että asian eteen tehdään yhdessä töitä. Eri kuntien alueelta tulevat yritykset ja yhdistykset pääsevät tekemään käytännön yhteistyötä ja harjoittelemaan yhteistoimintaa sekä miten isoja ryhmiä voidaan ottaa vastaan yhdessä (usean toimijan matkailupalvelut yhdessä paketissa). Lisäksi he saavat koulutusta aiheen puitteissa. Hanke jaetaan kahteen osaan. Yleishyödylliseksi kehityshankeeksi (tämä hakemus) sekä yritysryhmähankkeeksi. Nämä hankkeet tukevat oleellisesti toisiaan eikä niitä ole järkevää toteuttaa, jos toinen hakemus hylätään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

76905

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt