Hanke
Kehittämishanke - 36783

Rautjärven sotahistoria (kehitys)

Rautjärven kunta

01.12.2016 - 17.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Rautjärven alueen sotahistoriaan liittyvää opastusta ja ennallistaa sekä kunnostaa sotahistoriallisia kohteita. Hankkeen aikana selvitetään kunnan pohjoispään sotahistoriaa (painopisteinä talvi- ja jatkosota) sekä kartoitetaan koko kunnan alueelta sotahistoriallisesti tärkeimmät kohteet (vähintään 20 kpl). Tärkeimmistä kohteista laaditaan tietopaketit (sähköinen esite ja lisätietoa kunnan nettisivuille; sotahistoriaportaali) niin paikallisten kuin muualta tulevien käytettäväksi. Kunnan alueelle tehdään laadukas opastusjärjestelmä, joka ohjaa tärkeimpiin kohteisiin. Opastetut kohteet kunnostetaan ja niille laaditaan ylläpitosuunnitelma. Valittuihin kohteisiin kehitetään opastettuja kierroksia. Hankkeen toteuttavat paikalliset reserviläisjärjestöt yhteistyössä Rautjärven kunnan kanssa. Hanke on jaettu kahteen osaan, kehitys- ja investointihankkeisiin, jotka tukevat toisiaan merkittävästi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

36783

Aloituspäivämäärä

01.12.2016

Loppumispäivämäärä

17.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt