Hanke
Kehittämishanke - 7469

Ravikeskuksen tilat ja alueet käyttöön

Pohjanmaan Ravi r.y.

31.12.2015 - 29.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ravikeskus Keskisen käyttöasteen nostaminen. Ravikeskuksen tilojen ja alueiden tuotteistaminen uudenlaiseksi liiketoiminnaksi, joka tulevaisuudessa ohjaa ravikeskuksen olemassa olevien tilojen ja alueiden hyödyntämistä uudella tavalla. Hankkeessa otetaan huomioon Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 tavoitteet sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteen 7 tavoitteet. Hankkeen aikana suunnitellaan ja rakennetaan toimintamalli jossa ravikeskuksen infra tuotteistetaan sellaiseen muotoon että sitä voidaan hyödyntää yritysten, yhdistysten sekä muiden tahojen toimesta mahdollisimman monipuolisesti muulloinkin kuin ravitapahtumien aikana.. Hankeessa saadut tulokset ja toimintamallit jaetaan kaikkien Suomen ravikeskusten käyttöön Hippos r.y:n kautta ja näin hanke on myös pilottihanke, jonka tulosten avulla voidaan kaikkien ravikeskusten käyttöastetta nostaa. Ravikeskus Keskinen kuuluu pohjoisen alueen ratojen yhteisöön jonka kautta hankkeen aikana tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä alueen kahdeksan maakuntaradan kanssa.(Seinäjoki, Kaustinen, Vaasa, Ylivieska, Oulu, Kajaani, Tornio ja Rovaniemi)

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

7469

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

29.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt