Hanke
Kehittämishanke - 58216

Resurssiviisas Lapinjärvi – yritystoiminnan kehittämismahdollisuuksien selvityshanke biokiertotalouden ekosysteemin kehittämiseksi.

Lapinjärven kunta

31.01.2018 - 12.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Resurssiviisas Lapinjärvi -hanke on tiedonkeruu- ja aktivointihanke Lapinjärven ja lähialueen yrityksissä. Hankkeessa autetaan eri osapuolia hyödyntämään biokiertotalouden liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Toiminta painottuu aktivointiin, alueelliseen ja valtakunnalliseen viestintään sekä toimijoiden välisten verkostojen ja yhteistyön kehittämiseen. Toimenpiteet painottuvat Lapinjärven ja itäisen Uudenmaan alueelle, mutta tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Hankkeessa kerätään tietoja hyvistä toimintamalleista, joilla voidaan vahvistaa biotalouden yritystoimintaa. Samalla tiedotetaan biotalouden mahdollisuuksista uusille yrityksille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58216

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

12.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt