Hanke
Kehittämishanke - 82828

Retkeilevä Haapajärvi esiselvityshanke

Haapajärven kaupunki

31.01.2019 - 16.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke on esiselvityshanke, jolla tehdään laaja selvitys Haapajärven alueen ulkoilu- ja luontokohteista. Hankkeella selvitetään mitä kohteita on jo olemassa ja mitä uusia kohteita halutaan tehdä sekä mitä kehittämistoimia tarvitaan entisten kohteiden kehittämiseksi, käytön lisäämiseksi ja uusien kohteiden tekemiseksi. Hankkeen yksi osa alue on selvittää mahdollisuutta rakentaa erityisryhmille esteettömiä ulkoilureittejä/luontokohteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

82828

Aloituspäivämäärä

31.01.2019

Loppumispäivämäärä

16.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt