Hanke
Kehittämishanke - 254415

Retkeilevä Haapajärvi kehittämishanke, jatkohanke

Haapajärven kaupunki

- 29.11.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Retkeilevä Haapajärvi kehittämis- ja investointihankkeen jatkohanke on 8 kylän yhteinen hanke, jolla kehitetään ja aiemmalla Retkeilevä Haapajärvi hankkeella tehtyjä ulkoilureittejä, luontoliikunta, harrastus- ja virkistyskohteita ja tulevalla investointihankkeella tehtäviä uusia ulkoilureittejä, luontoliikunta, harrastus- ja virkistyskohteita. Kehittämishankkeella tehdään hankkeessa mukana olevien kylien ulkoilureiteistä ja luontokohteista mobiilisovellus, järjestetään retkeilypalvelujen tuotteistamiskoulutusta, ja lisätään hankkeessa mukana olevien kylien reittien ja kohteiden tunnettavuutta eri markkinointi keinoin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

254415

Loppumispäivämäärä

29.11.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt