Hanke
Kehittämishanke - 15923

Revi – Resurssitehokas vihannestuotanto

Luonnonvarakeskus

29.02.2016 - 25.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vihannesviljely on taloudellisesti merkittävä kasvintuotannon haara Suomessa. Viljely on hyvin intensiivistä, ja siinä käytetään runsaasti tilan ulkopuolisia tuotantopanoksia. Tuotannon taloudellista kannattavuutta heikentää mm. varastotautien aiheuttama suuri hävikki. Tämän hankkeen päämääränä on lisätä vihannestuotannon resurssitehokkuutta ja viljelijöiden ympäristötietoisuutta, vähentää viljelyn ympäristöhaittoja sekä parantaa tuotannon kilpailukykyä. Hanke koostuu kolmesta työpaketista: 1. ravinteiden tehokas hyödyntäminen vihannesviljelyssä, 2. vihannesmaiden kasvukunto ja 3. sipulin ja porkkanan varastotaudit. Hankkeessa toteutetaan 1.3.2016-28.2.2019 tila- ja kenttäkokeita, pellonpiennartilaisuuksia, työpajoja ja opintomatkoja sekä laaditaan talouslaskelmia ja oppaita viljelijöiden päätöksen teon tueksi. Hankkeen toteuttajia ovat Luonnonvarakeskus (Luke), HY/Ruralia-instituutti, ProAgriat Länsi-Suomi, Etelä- Suomi ja Pohjois-Savo sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15923

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt