Hanke
Investointihanke - 279528

Rietajärven kunnostus, vaihe 1

Rietajärvi ry

- 14.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rietajärven tila on arvioitu vuoden 2007 vesistöseurannassa tyydyttäväksi. Sittemmin järven rehevöityminen on jatkunut, mikä näkyy mm. lummekasvustojen lisääntymisenä. Hanke käynnistää Rietajärven suojelu- ja kunnostustoimenpiteet. Vaiheessa 1 jyrsitään lumpeiden juuristoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

279528

Loppumispäivämäärä

14.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnon monimuotoisuusinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO6

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt