Hanke
Kehittämishanke - 160641

Rumpuesteet pois

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.07.2021 - 08.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rumpuesteet pois -hanke välittää tietoa pääasiassa metsätiepalveluja tuottaville yrityksille vesistörumpujen aiheuttaman esteellisyyden korjaamisesta. Tietoisuus lisääntyy myös yksityistiekuntien ja suuren yleisön keskuudessa. Tavoitteena on, että metsäteiden suunnittelijat osaavat tehdä rumpuinventoinnin, jossa selvitetään rummun esteellisyys ja sen mahdollinen korjaustarve. Metsätiepuolen yritysten osaaminen esteettömien ja lainmukaisten rumpujen suunnittelussa ja toteuttamisessa paranee. Tavoitteena on myös lisätä ja turvata metsäteiden perusparantamista, metsänhakkuuta ja puutavaran kulkua metsästä tehtaalle. Ekologisena tavoitteena on parantaa virtavesien kalakantojen ja muiden vesieliöiden tilaa keskittymällä vesistörumpujen aiheuttamien ympäristöongelmien ennalta ehkäisemiseen ja jo muodostuneiden ongelmien vähentämiseen. Metsä- ym. yksityisteitä suunnittelevilla ja toteuttavilla yrittäjillä on suuri tarve saada tietoa esteettömien rumpujen rakentamisesta, koska rumpuja on asennettu alun perin rakennusvaiheessa väärin ja aiheesta ei ole annettu koulutusta tai tiedotettu laajasti aikaisemmin. Hankkeen toteuttaja on Suomen metsäkeskus. Sidosryhmiä ovat mm. Metsähallitus, metsäalan toimijat, ELY-keskus ja Oulun kalatalouskeskus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

160641

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

08.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt