Hanke
Kehittämishanke - 143307

Ruoasta lisäarvoa tapahtumiin –esiselvityshanke

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

02.05.2021 - 02.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Lähiruoka kiinnostaa erilaisissa tapahtumissa, ja mahdollistaa lisätulojen ansaitsemisen muuhun liiketoimintaan. Lähiruoka puhuttelee ja tuo jo itsessään elämyksellisyyttä sen tarinan ja aitouden takia. Paikallisuuteen, ja paikalliseen ruokaan panostaminen tuo tapahtumille lisäarvoa ja nostaa lähialueen yritysten profiilia. Ruoan alkuperän lisäksi kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota ruoan terveellisyyteen, ravitsemukseen sekä vastuullisuuteen. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on pohtinut näitä asioita yhdessä Östergotlannin, Foodvalleyn, sekä Keski-Tanskan kanssa Smart Specialization Strategies Agrifood Platformissa, jonka alle alueen muodostavat yhdessä Consumer Involvement in Agrifood Innovation- partneriverkoston. Tämän kumppanuuden visio on saada kuluttajat ja loppukäyttäjät mukaan ruoka-alan innovaatioihin, uusien lähestymistapojen ideointiin sekä alueelliseen kasvuun. Esiselvityshankkeen tavoitteena on syventää kansainvälistä yhteistyötä sekä ideoida kehittämishanke, joka etsii uusia ratkaisuja, toimintamalleja sekä keinoja luoda urheilutapahtumiin uudenlaista sisältöä kuluttajille, ruokapalveluiden lähtökohdasta. Kehittämishankkeen tavoitteena olisi myös motivoida urheilevia lapsia ja nuoria terveellisempään elämäntyyliin sekä vahvistaa Healthy Kids of Seinäjoki -konseptia kokonaisvaltaisena lasten ja nuorten terveyttä edistävänä alustana. Esiselvityshankkeen toimenpiteet: 1. Tutkia ja selvittää kehittämishankkeen toteutusedellytyksiä 2. Koota kumppaneita hankeideaan alueellisesti ja kansainvälisesti 3. Selvitetään tulevan kehittämishankkeen edellytyksiä, mahdollisia toimenpiteitä, jotka luovat perustaa tulevan hankkeen painopisteille 4. Toteutetaan suunnittelun tueksi opintomatka Itä-Götanmaan alueelle, ja tutustutaan siellä urheilutapahtumien ruokapalveluiden kehittämiseen sekä ”healthy box” -ideaan Tuloksena on selvitys kehittämishankkeen edellytyksistä, toimijoiden kiinnostuksesta hanketta kohtaan sekä toimijoiden resursseista toteuttaa sitä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

143307

Aloituspäivämäärä

02.05.2021

Loppumispäivämäärä

02.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt