Hanke
Kehittämishanke - 272928

Ruokaketjun kehittämishanke Siilinjärvelle

ProAgria Itä-Suomi ry

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää lähiruuan käyttöä tiivistämällä alueen ruoka-alan toimijoiden yhteistyötä alkutuottajien ja yhdistystoimijoiden kanssa, sekä löytää keinoja lähiruokatapahtuman vakiinnuttamiseksi osaksi Siilinjärven vuosittaista toriohjelmaa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Siilinjärven ja lähialueen ruoka-alan yritykset, alkutuottajat, alueen järjestötoimijat, sekä kuntalaiset ja alueen matkailijat. Hankkeen yhtenä lähtökohtana on 2023 toteutettu Siilinjärven Satoa-lähiruokatapahtuma, joka sai positiivista palautetta ja kiinnostusta jatkoa kohtaan. Tapahtuma luo konkreettisen pohjan lähiruuan esille tuomiseen ja hyvien käytänteiden luomiseen yhdistys- ja yrityskentän välille. Tapahtuman järjestäminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja uusia verkostomalleja tässä toimintakentässä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272928

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt