Hanke
Kehittämishanke - 212851

Ruokaklusterin toiminnallistaminen – RUOTO

ProAgria Etelä-Savo ry

31.10.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ruokaklusterin toiminnallistaminen – RUOTO -hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ruokaklusterin toimintojen ja palvelujen kehittäminen sekä niiden vakiinnuttaminen. Hankkeen toimenpiteillä kehitetään koko ruokaketjun toimijoiden välistä yhteistyötä, yhteistyön muotoja, verkostoitumista sekä osaamisen ja näkyvyyden lisäämistä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon ruoka-alan kilpailukykyä ja kasvua. Hanke toteutetaan Etelä-Savon alueella ja hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat ruokaketjun yrittäjät alkutuotannosta elintarvikevalmistajiin, mukaan luettuna luonnontuoteala. RUOTO-hankkeen hakija ja toteuttaja on ProAgria Etelä-Savo, osatoteuttajina hankkeessa ovat Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu) ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2022 – 31.12.2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

212851

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt