Hanke
Kehittämishanke - 14911

Ruokapakki

Ampun 4H-yhdistys ry

30.09.2015 - 18.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ruokapakki -hanke on maaseutumaisen elinvoimaisuuden lisäämiseksi suunniteltu kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten maataloustietämystä ja -arvostusta terveellisiä ja luonnonmukaisia elintapoja unohtamatta. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja toimijoiden välille, jossa ruokaketjun kaikki osapuolet toimivat yhteistyössä lasten ja nuorten terveellisen elintavan toimimisen hyväksi. Toimintoina lasten ja nuorten ruoantuotantoon - ja valmistukseen liittyvän tietouden lisääminen kokemusten kautta (kerhot, kurssit, leirit). Edistetään maalla asuvien nuorten mahdollisuuksia työllistyä paikallisesti maa- ja metsätiloille "omalla kylällä". Edistetään paikallista, alueellista ja kansallista verkostoitumista lasten ja nuorten ruoka- ja maatalouskasvatuksessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14911

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

18.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt