Hanke
Kehittämishanke - 261352

Rural Finland Tourism Hub: Maaseutumatkailun osaamisverkosto

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Maaseudun matkailun kehittäminen tapahtuu useilla alueilla erilaisten hankkeiden avulla ja samanaikaisesti tehdään teemallisesti samankaltaisia projekteja eri maakunnissa. Kehittäjätoimijoiden määrä on suuri, eikä olla tietoisia, mitä muilla alueilla tehdään tai on jo tehty. Kehittämistyössä maakuntarajat ovat usein liiankin selkeitä ja tekeminen keskittyy vain omalle alueelle. Kehittämisen resurssit ovat usein rajalliset, joten yhteistyön tekeminen ja muilta oppiminen tehostaisivat toimintaa sekä lisäisivät tulosten vaikuttavuutta. Maaseutumatkailun kehittämisen toiminnan tehokkaalla koordinoinnilla vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä, vahvistetaan alan kilpailukykyä ja varmistetaan vertailukelpoisen tiedon tuottaminen. Tiedolla johtamisen kehittäminen tukee alan ennakointiosaamista ja toimintavalmiutta. Koordinointia ja tiedolla johtamisen osaamista kehittämällä varmistetaan lisäksi valtakunnallisten ja alueellisten matkailustrategioiden hyödyntäminen alan kehittämisyhteistyössä. Hankkeen päätavoite on lisätä ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista, tuottaa ja jakaa älykkäästi tietoa laajasti sekä edistää uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista yhteistyöllä. Hankkeen toimintaperiaate pohjautuu osaamisen verkostomaiseen yhteiskehittämiseen. Tämän vuoksi hankkeessa kootaan maaseudun matkailun kehittäjätoimijoista valtakunnallinen verkosto, jossa tuotetaan käyttäjälähtöisesti uutta tietoa, jaetaan hyviä käytänteitä ja osaamista älykkäällä tavalla. Verkoston asiantuntijoita valmennetaan hyödyntämään verkostossa syntynyttä ja jaettua tietoa. Näin varmistetaan hankkeen vaikuttavuus myös yritystasolle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261352

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä