Hanke
Kehittämishanke - 281433

Rutalahden kulttuurihistorian tallentaminen

Rutalahden Nuorisoseura ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaa päävastuullisesti Rutalahden Nuorisoseura. Hankkeen tavoite on säilyttää, järjestää ja digitoida vanhan Rutalahden alueelta asukkailta ja yhteisöiltä kerättyä aineistoa joka kertoo alueen historiasta ja kulttuuriperinnöstä, sekä täydentää jo kerättyä aineistoa uudella aineistolla. Aineistosta poimitaan mielenkiintoisimmat tapahtumat ja tehdään kylän Internet-sivuille virtuaalinen näyttely. Lisäksi toteutetaan kylän historiaan pohjautuva kulttuurikävely, jossa käytetään QR-koodeja. Ne mahdollistavat nykytekniikan keinoin elämysretken kylän historiaan ja tarinoihin. Metsähallituksen ylläpitämän Leivonmäen kansallispuistoon Koskikaran kierroksen varteen sijoitetun, kylän historiasta ja luonnosta kertovan aineiston ja sen QR- koodiston voi luontevasti liittää niiden osaksi. Kyläarkiston yhteyteen kootaan lahjoituksina käsikirjastoa Rutalahti-aiheisista teoksista. Olennainen osa käsikirjastoa ja lähihistoriaan tutustumista on nuorisoseuran leikekirjojen kokoelma: lehtileikkeitä kylästä, sen tapahtumista, yrityksistä ja kyläläisistä on koottu aktiivisesti jo 40 vuotta. Hankkeen avulla säilytetään kylän historiaa, jotta se olisi saatavilla tuleville sukupolville ja tutkimuskäyttöön. Kerättyä materiaalia hyödynnetään konkreettisesti tuomalla se näkyväksi kyläläisille ja vierailijoille, jolloin kylän elinvoima ja pitovoima vahvistuvat. Tarinallistamisen kautta kulttuurikävelyn pisteillä kohennetaan kylän vetovoimaa myös matkailukohteena. Talkootyö, yhteisöllisyys ja yhteiset tavoitteet lisäävät myös kyläläisten ja lähialueiden asukkaiden sosiaalista pääomaa. Hanke toteutetaan - 31.12.2025 mnnessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281433

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt