Hanke
Investointihanke - 302054

Ruukinpuiston kenttien ympäristön maisemointi

Ruukinkartanon tennisklubi ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttajana on Ruukinkartanon tennisklubi ry. Hankkeella parannetaan ja maisemoidaan Euran Kauttuan alueella Ruukinpuiston tenniskenttien vieressä olevaa viheraluetta. Viheralue kunnostetaan vastaamaan alueen historiallista arvoa ja samalla parannetaan alueella kulkevan sadeveden ohjautumista viereiseen Eurajokeen. Hankkeessa kuoritaan toimenpiteiden kohteena olevalta maa-alueelta pintamaakerros, parannetaan ojitusta ja lisätään salaojia alueelle. Lisäksi alueelle tuodaan uusi maakerros, joka siemennetään alueelle sopivalla niittyheinällä. Osa alueesta peitetään kuorikatteella rikkakasvien kasvun ehkäisemiseksi. Samassa yhteydessä edesautetaan myös toivottujen kasvien menestymistä korjattavalla maa-alueella. Hankkeen tuloksena Kauttuan Ruukinpuiston yleinen viihtyvyys lisääntyy ja alueen vetovoima niin paikallisten kuin matkailijoiden keskuudessa paranee. Hankkeen toteuttamisesta hyötyvät kaikki alueella toimivat tahot sekä paikalliset ihmiset. Hanke toteutetaan kesän 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

302054

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt