Hanke
Paikallinen kehittäminen - 292056

Rysät kartalle

Airisto-Velkuan Kalatalousalue

14.04.2024 - 30.01.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kartoitetaan Airisto-Velkuan kalatalousalueen keväisen norssin rysäkalastuksen kokonaiskuva selvittämällä norssirysien lukumäärä ja tarkka sijainti. Rysäpyyntialueet kuvataan kalastusaikana dronella, ja aineisto siirretään digitaaliselle kartalle oikeassa mittakaavassa. Hankkeessa pyritään varmistamaan norssinkalastuksen ekologinen kestävyys sekä pohditaan kalastuksen yhteiskunnallista näyttäytymistä ja hyväksyttävyyttä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

292056

Aloituspäivämäärä

14.04.2024

Loppumispäivämäärä

30.01.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt