Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 297049

Rysien hankinta

Happonen Pekka Juhani

05.05.2024 - 05.05.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kalastaja hankki 15 kpl helposti liikuteltavia pohjarysiä verkkokalastuksen tilalle. Tarkoituksena kehittää kalastuksen valikoitavuutta, sekä helpottaa työolosuhteita. Toimitettavan kalanlaatu paranee, sekä saalisvarmuus paranee. Tämä hanke pitää elinkeinon kannattavana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

297049

Aloituspäivämäärä

05.05.2024

Loppumispäivämäärä

05.05.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.6 Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt