Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 257139

Rysien ja rysäkaluston hankinta

Rautiainen Toni Antero

08.08.2023 - 01.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on hankkia 3 rysää (easy rysä 3m 2kpl ja easy rysä 5m 1kpl ja niihin tarvittavat oheistarvikkeet, kuten köydet ja ankkurit. Myös rysäkyllästysaine kuuluu hankkeeseen. Rysillä on tarkoitus kalastaan Keitele-järvestä ja tavoitekalalajit ovat: kuha, hauki, ahven ja lahna. Rysäkalastuksen etuna olisi laadukkaampi kala markkinoille, sekä pyydyksestä on helppo laskea elävänä takaisin alamittaiset tai muuten ei-toivotut kalalajit. Kyseessä on uudenmalliset rysät, minkä vuoksi Kivikangas oy on ainoa yritys, joka valmistaa juuri tämän tyyppisiä pyydyksiä. Tämän vuoksi muita tarjouksia ei ole saatavilla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

257139

Aloituspäivämäärä

08.08.2023

Loppumispäivämäärä

01.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.6 Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt