Hanke
Kehittämishanke - 29721

Säädökset tutuiksi – Laadun ja turvallisuuden kehittäminen elintarvikeketjussa (LaaTu)

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.09.2016 - 13.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Elintarvikelainsäädännössä pienten yritysten toimintaa on pyritty helpottamaan tietyin joustoin, jotka koskevat esimerkiksi vähäisen riskin sisältävien omien tuotteiden jatkojalostusta tai suoramyyntiä harjoittavia maatiloja. Yrityksillä on kuitenkin haasteita lainsäädännön tulkinnassa, sillä yksityiskohtaisiinkaan kysymyksiin ei välttämättä ole olemassa yhtä yksiselitteistä vastausta. Lapin ammattikorkeakoulun LaaTu-koulutushankkeen päätavoitteena on parantaa elintarvikeketjussa toimivien lappilaisten yritysten säädösvaatimusten hallintaa ja sitä kautta vahvistaa toimijoiden laatu-, turvallisuus- sekä kannattavuusosaamista. Lainsäädäntöosaamista kasvattamalla myös kannustetaan uusia toimijoita elintarvikejalostuksen aloittamiseen. Koulutus suunnataan lappilaisille alkutuotantotiloille ja maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan alalla jo toimiville pk-yrityksille. Elintarvikelainsäädännön perusasioiden hallinta antaa mahdollisuuksia esimerkiksi pienimuotoisen tilatuotannon toteutukseen. Elintarvikehygienia ja siihen liittyvät lainsäädännön vaatimukset ovat eräs merkittävimmistä osaamisalueista laadukkaiden, turvallisten, ympäristön huomioivien ja kannattavien elintarvikkeiden valmistuksessa. Keskeistä koulutussisältöä LaaTu-hankkeessa ovatkin lainsäädännön vaikutukset yritysten päivittäiseen toimintaan, riskiperusteisen omavalvonnan merkitys sekä lainsäädännön muutosten seuraaminen. Osaamisen lisääntyminen parantaa yritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Elintarvikelainsäädäntökoulutuksen ohjenuorana on hankkeessa yrittäjälähtöisyys: koulutuksen tulee olla käytännönläheistä, ymmärrettävää ja joustavaa. Koulutukseen sisällytetään runsaasti käytännön harjoituksia, esimerkkejä hyvistä toimintatavoista sekä muutamia opintomatkoja. Koulutuksesta kiinnostuneiden yritysten tarpeiden perusteella LaaTu-hankkeessa voidaan räätälöidä koulutusosioita esimerkiksi erilaisia raaka-aineita (maito, liha, sienet, marjat jne.) jatkojalostavia yrityksiä ajatellen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29721

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

13.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt