Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 244626

Saaliin noston ja jatkokuljetuksen helpottaminen

Melalahden Hunajarengas

08.05.2023 - 29.07.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Rakennetaan laituri ja rysien kuivauspaikka helpottamaan saaliin siirtelyä sekä parannetaan tietä rannalle, jotta saalis pääsee paremmin markkinoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

244626

Aloituspäivämäärä

08.05.2023

Loppumispäivämäärä

29.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt