Hanke
Kehittämishanke - 270924

Saaristomeren merenlahdet ja muiden vesistöjen kunnostussuunnitelma-hanke

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry, Sydvästra Finlands vattenskyddsförening rf

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään kymmenen Saaristomeren alueen merenlahden tai muun vesistön tilaa, arvioidaan riskejä, uhkia ja kunnostusmahdollisuuksia. Tila-arviointien ja maastokatselmusten perusteella laaditaan kohdevesistöille laaja-alainen kunnostussuunnitelma, jossa huomioidaan vesien tila tavoitteet, luontoarvot ja virkistyskäytön kehittäminen. Hankkeen aikana annetaan kohdennettua vesiensuojeluneuvontaa ja koulutuksia hankekumppaneille (paikallisyhdistyksille) ja tuetaan kunnostustöiden toteuttamista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270924

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Luonnonvarayhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt