Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 265857

Sähkökairan hankinta

Inarin Rautu

18.10.2023 - 18.10.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan uudenaikainen ammattikäyttöön soveltuva sähkökaira tarvikkeineen ja siihen vara-akku. Hankkeen tavoitteena on vähentää yritykseni päästöjä kun siirryn polttomoottorikäyttöisestä kairasta sähkökäyttöiseen. Lisäksi tavoitteena on parantaa työolojani ja työturvallisuutta sillä sähkökaira on moottorikairaa huomattavasti helppokäyttöisempi ja turvallisempi. Hanke myös parantaa yritykseni kannattavuutta polttoainekulujen vähentyessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

265857

Aloituspäivämäärä

18.10.2023

Loppumispäivämäärä

18.10.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt