Hanke
Investointi - 195964

Sähköllä selkosille

Leader Pohjoisin Lappi ry

28.02.2022 - 27.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Leader Pohjoisin Lappi ry toteuttaa strategian mukaista maaseudun kehittämistä toiminta-alueellaan. Teemahankkeet mahdollistavat tiettyyn aiheeseen liittyvien pienien hankkeiden rahoittamisen. Teemahankkeella pyritään saamaan uusia hakijoita Leader-rahoituksen pariin, herätetään mielenkiintoa tiettyä asiaa kohtaan ja annetaan toimenpiteiden toteuttajille mahdollisuus toteuttaa hanke tuetummin. Sähköllä selkosille -teemahankkeessa rahoitetaan sähköautojen latauspisteitä kyliin. Tavoite on saada kattava sähköautojen latausverkosto koko Leader-ryhmän toiminta-alueelle. Sähköautojen latauspisteet lisäävät matkailijoiden mahdollisuuksia tutustua kyliin ja käyttää kylien palveluita. Samalla herätetään asukkaiden kiinnostusta sähköautoja kohtaan, joiden käyttöön vähähiilisyystavoitteet huomioiden pyritään niin tulevassa CAP-ohjelmassa, että paikallisissa strategioissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

195964

Aloituspäivämäärä

28.02.2022

Loppumispäivämäärä

27.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointi

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt