Hanke
Kehittämishanke - 104066

Saimaa näkyvissä

Sulkavan kunta

31.07.2019 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Saimaa näkyvissä yritysryhmähankkeen tavoitteena on kehittää Sulkavan ja Puumalan kunnan ja Savonlinnan kaupungin maaseutualueilla sijaitsevien kuuden matkailuyrityksen yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeen avulla kehitetään verkostomaisesti toteutettavia matkailupalveluja ja -tuotteita, markkinointia ja myyntiä etenkin saksankieliseen Keski-Eurooppaan ja Venäjälle sekä kotimaahan. Palvelutarjonnan lisääminen etenkin sesonkikauden ulkopuolelle, paikallisen kulttuurin (vesistöt, soutu, Saimaa Geopark) huomioon ottaminen matkailutuotteissa sekä yrittäjien matkailuosaamisen lisääminen ovat yritysryhmähankkeen yhteisen kehittämisen osa-alueita. Hankkeessa toteutetaan myös yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka tukevat samalla verkoston toimivuutta ja palvelutarjonnan kehittämistä. Yritysryhmässä on mukana kuusi (6) matkailupalveluja (majoitus/vuokramökki ja ohjelmapalvelut) tarjoavaa maaseudun mikroyritystä, jotka sijaitsevat Sulkavalla Puumalassa ja Savonlinnassa. Yritysryhmähankkeen hakijana ja toteuttajana on Sulkavan kunta. Hankkeen toiminta-aika on alunperin 1.8.2019- 31.10.2022. Hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.10.2022 saakka.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

104066

Aloituspäivämäärä

31.07.2019

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt