Hanke
Kehittämishanke - 80694

Saimaan maaseutuhelmiä

ProAgria Etelä-Savo ry

30.09.2018 - 18.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on kehittää Savonlinnan ja Punkaharjun maaseutualueilla sijaitsevien matkailuyritysten yhteistyötä toimivaksi yritysverkostoksi. Hankkeen avulla kehitetään ja lisätään yritysten palvelutarjontaa etenkin sesonkikauden ulkopuolelle sekä yhteisesti että yrityskohtaisesti. Hankkeen aikana kehitetään matkailuyritysten osaamista puhtaaseen luontoon (vesi, metsä) sekä yritysten toimintaympäristöön pohjautuvien palveluiden asiakaslähtöisessä tuotteistamisessa. Yritysten yhteiseen markkinointiin, myyntiin ja näkyvyyteen haetaan myös ratkaisuja hankkeen aikana. Hankkeessa toteutetaan myös yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka tukevat samalla verkoston toimivuutta ja palvelutarjontaa. Yritysryhmässä on mukana seitsemän matkailupalveluja (majoitus, ruoka- ja ohjelmapalvelut) tarjoavaa maaseudun mikroyritystä, jotka sijaitsevat Punkaharjulla ja Savonlinnassa. Yritysryhmähankkeen hakijana ja toteuttajana on ProAgria Etelä-Savo. Hankkeen toiminta-aika on 1.10.2018-30.9.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

80694

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

18.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt