Hanke
Paikallinen kehittäminen - 230213

Saimaan viisaasti pyydetty muikku

Jyväskylän yliopisto

15.01.2023 - 29.08.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Saimaan viisaasti pyydetty muikku -hanke edistää sisävesien kestävää kalastusta ja kalataloutta ja keskittyy muikun kalastuksen, kantojen tilan sekä kalastuksen ohjausjärjestelmän kehittämiseen Saimaalla ja sen eri altailla. Hankkeen tavoitteena on tehdä suur-Saimaan kattava selvitys siitä, millaisia muikkukannan ja kalastuksen seurantamenetelmiä on jo käytössä Saimaalla ja millaisia seurantamenetelmiä uusissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitetään käytettäväksi. Tämä toteutetaan ensisijaisesti vertaamalla eri kalatalousalueiden uusia käyttö- ja hoitosuunnitelmien kaupallisen muikun kalastuksen ohjausta ja seurantaa koskevia tavoitteita ja käytäntöjä keskenään. Koostamalla eri käyttö- ja hoitosuunnitelmissa hahmotellut seuranta- ja kalastuksenohjauskäytännöt yhteen voidaan tarkastella mitä eri käytäntöjä tai puutteita Saimaan eri alueiden kesken on ja kuinka yhdenmukaistaa näitä siten, että tulevaisuudessa kaikilla kalatalousalueilla olisi käytössä samat seurantamenetelmät ainakin muikun kannanhoidon ja kalastuksen osalta. Kehityshankke perustuu aiemmassa Saimaan muikun MSC-sertifioinnin esiselvityksissä nousseisiin kehittämiskohteisiin ja kysymyksiin. Toinen tavoite on etsiä kaikki mahdollinen tutkimustieto koskien sivusaalista Saimaalla (järvilohi, taimen, norppa) ja selvittää millainen vaikutus muikun kalastuksella mahdollisesti on näihin lajeihin. Kolmantena tavoitteena on selvittää tämänhetkinen muikun kalastuksen säätelyjärjestelmä ja sen toimintakyky: lupa-alueet, lupien myöntäjät, sekä säätelyn periaatteet, käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitetyt yhteislupa-alueet. Kattavan tilannekuvan saamiseksi pyritään kuulemaan myös asianomaisia: kalatalousalueiden toiminnanjohtajia, kaupallisten kalastajien edustajia, metsähallituksen edustajia sekä joidenkin keskeisten osakaskuntien edustajia

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

230213

Aloituspäivämäärä

15.01.2023

Loppumispäivämäärä

29.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt