Hanke
Kehittämishanke - 48600

Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseon tutkimus-, kehittämis- ja markkinointihanke

Säkylän talvi- ja jatkosotamuseon säätiö sr

01.07.2017 - 15.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Säkylän Talvi- ja jatkosotamuseon tutkimus-, kehittämis- ja markkinointihanke jakaantuu hankkeen nimen mukaisesti kolmeen pääkokonaisuuteen. Hankkeessa suoritetaan sota-aiheista tutkimustyötä hyödyntäen museon laajaa aineistoa hyväksikäyttäen että keräten tutkimusaiheista riippuen materiaalia muista lähteistä mukaanlukien veteraanien jälkeensä jättämää autenttista materiaalia. Tutkimustyön on tarkoitus tuottaa vuosittaisia julkaisukelpoisia tuloksia hankkeen aikana. Museon toimintojen kehittämisessä keskitytään arvokkaan esineistön ja kuvamateriaalin systemaattiseen järjestämiseen ja luettelointiin sekä valokuva- ja kenttäpostiarkistomateriaalinmateriaalin digitointiin. Markkinointiosiossa museon aiheiden ja esineistön esittelytapaa on tarkoitus nykyaikaistaa esimerkiksi hyväksikäyttämällä mobiiliteknologian suomia mahdollisuuksia museon aiheiden ja esineiden laajempana esittelynä ja taustoittamisena (esimerkiksi QR-koodien avulla linkitys aiheen tai esineen yksityiskohtaisempaan esittelyyn). Myös kävijöiden interaktiivisuutta museon esineistön (esim varusteet) osalta pyritään kasvattamaan. Tämä mahdollistaa monipuolisemmat mahdollisuudet varsinkin koululais- ja oppilaitosryhmien perehdyttämiseen museon aihealueisiin. Museon tunnettuutta pyritään nostamaan erilaisilla ohjelmallisilla vierailuilla, teemanäyttelyillä ja näiden vahvemmasta tiedottamisesta sekä saattamalla museon markkinointimateriaalit nykyisten vaatimusten tasalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

48600

Aloituspäivämäärä

01.07.2017

Loppumispäivämäärä

15.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt