Hanke
Kehittämishanke - 23397

Salaatista alueellista hyvinvointia -kirjahanke

Juvan kunta

01.05.2016 - 14.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kirjaprojektissa tuotetaan käsikirjoitus salaattituotannon historiasta Juvalla ja lähikunnissa. Kirja julkaistaan Juva 575 juhlavuonna 2017. Salaattituotannon historia lähti liikkeelle vuoden 1975 "Juva -suunnitelmasta" suuren julkisuuden saattelemana. Erilaisten hyvin vaikeidenkin vaiheiden jälkeen Juvalla ala työllistää nyt ympärivuotisesti yli 150 henkilöä. Naapurikunnat Joroinen, Sulkava ja Haukivuori (Mikkeli) huomioiden salaattiketjussa on noin 300 - 400 työpaikkaa ympärivuotisiksi työpaikoiksi laskettuna. Kirja toteutetaan keräämällä kunnasta löytyvää arkistoaineistoa sekä haastattelemassa toiminnassa olleita keskeisiä henkilöitä, Kuvamateriaali kerätään lähinnä kunnasta ja paikallislehdistä. Aineisto tuotetaan valmiiksi taitetuksi käsikirjoitukseksi. Siitä saadaan tuotettua myös multimedia-aineistoa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

23397

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

14.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt