Hanke
Kehittämishanke - 42205

Sallan kylät virtuaalimaailmaan

Sallan kunta

01.05.2017 - 10.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kylille on rakennettu vuosien varrella paljon valmista ja osittain vajaakäytöllä olevaa infraa; retkeilykohteita, reittejä, kylätaloja ja mökkejä. Sallan kyläreitti on Sallan ja Suomun alueen kyliä yhdistävä toimija, joka ohjaa myös matkailijoita kylien kohteisiin. Hankkeen tavoitteena on aktivoida kylien ja yritysten toimijat mahdollisimman kattavasti yhteiseen sähköiseen kehittämiseen, aikaansaada tiiviimpää yhteistyötä kylien toimijoiden kesken sekä luoda mahdollisuuksia uuden, pienimuotoisen yritystoiminnan syntymiseksi. Hankkeessa luodaan mobiilissakin toimiva nettisivu, johon linkitetään erityyppisiä sähköisiä aineistoja kylistä ja yrityksistä. Aineistoissa hyödynnetään olemassa olevia sisältöjä, luodaan uudenlaisia sisältöjä sekä tuodaan visuaalisesti esiin alueen vetovoimatekijöitä tukevia asioita. Kylien kohteista luodaan myös sisältöä mobiilikarttasovellukseen sekä erityyppisiin kohde-esittelyihin retkeilykohteissa. Hankkeessa toteutettavilla tutustumismatkoilla lisätään toimijoiden verkostoitumista sekä tutustutaan vastaavanlaisten alueiden kylätoiminnan ja kylämatkailun kehittämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42205

Aloituspäivämäärä

01.05.2017

Loppumispäivämäärä

10.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt