Hanke
Kehittämishanke - 93017

Salpalinjan ja Väliväylän kehittäminen virkistys -ja matkailukäyttöön

Luumäen kunta

31.08.2019 - 27.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Salpapolun jatkaminen Luumäeltä Lappeenrantaan, teemalliset pyöräilyreitit esim. Kivijärven ympäri sekä Väliväylän melontareitin kehittäminen Etelä-Karjalan alueella vaativat kehittämistä. Väliväylän melontareitin sekä Salpapolun kohtaaminen Rutolassa muodostaa merkittävän luontomatkailukokonaisuuden Etelä-Karjalassa. Hankkeessa tehdään taustatyötä kohteiden valikoimiseksi ja niihin liittyvän tiedon keräämiseksi, maastokartoitusta sotahistoria kohteiden osalta sekä tutkimustyötä ja arkistojen läpikäyntiä. Osasta kohteissa on jo tietoa olemassa aikaisemmista hankkeista yhdistyksillä ja muilla toimijoilla. Valmiina oleva tieto tulee kartoittaa ja hyödyntää. Keskeistä hankkeessa on aikaisempien kunnostussuunnitelmien päivittäminen ja maanomistajien kanssa neuvottelut sopimuksista. Lappeenrannan kaupungin aikaisempien hankkeiden tiedot ovat tallessa: Salpalinja mahdollisuudet esiselvityshanke v. 2011, Salpalinjan mahdollisuudet II v. 2011-2012, Salpalinja Lappeenrannassa hanke v. 2012, Salpapolku vapaa-ajan ja yritystoiminnan reitti -hanke v. 2013-.2014. Lappeenrannan Hostikan kylällä on kunnostettu ja opastettu käyntikohteina 5 korsua ja kaksi keskeneräiseksi jäänyttä miehistöluolaa vuosina 2011-12 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön investointihankkeessa. Hankkeessa teetetään esittelykohteiden opastustaulujen tekstit, täydennetään ja uusitaan aiemmassa hankkeessa tehtyjä infotauluja, esitettä sekä internetsivuja. Haetaan osalle kohteisiin luvat liikenneopasteille. Salpapolku jatketaan Kirpunkylältä Luumäen läpi Lappeenrannan Rutolaan ja sieltä edelleen Lemin kohteisiin pyöräilyreittinä. Salpalinjan rakenteita esittelevä Kivijärven pyöräilyreitin viitoitus ym. palvelurakenteiden tekstit toteutetaan. Väliväylän melontareitille suunnitellaan uusia taukopaikkoja sekä tehdään suunnitelma Rutolan ylivientilaitoksen kunnostamisesta. Paikallisoppaiden ja matkailuyrittäjien koulutus linnoitteisiin ja Kivijärven alueeseen liittyen. Hanke toteutetaan v. 2019-2021 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93017

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

27.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt