Hanke
Kehittämishanke - 200294

Salpausselkä Unesco Global Geopark -Kestävän matkailun roadmap

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2022 - 30.08.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Salpausselkä Unesco Global Geopark -kestävän matkailun roadmap -hankkeen tavoitteena on tarjota alueen matkailuyrittäjille työkaluja palvelujensa vetovoimaisuuden ja laadun lisäämiseen sekä näkyväksi tekemiseen myynnissä ja markkinoinnissa. Hankkeessa työstetään monivaiheisena strategiatyöskentelyprosessilla, yhteistyössä alueen yritysten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa Salpausselkä Geoparkin kestävän matkailun roadmapia. Työn tuloksena syntyneessä kehittämissuunnitelmassa määritellään lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla Salpausselkä Geopark profiloituu entistä vastuullisemmaksi matkakohteeksi vuoteen 2030 mennessä. Roadmap-työn lisäksi hankkeessa edistetään Salpausselkä Geopark -alueen matkailun elinkeinotoiminnan kestävyyttä ja sen näkyväksi tekemistä Visit Finlandin STF-ohjelman kanssa yhdenmukaisella tavalla. Toimenpiteet innostavat uusia yrityksiä mukaan STF-polulle ja lisäävät mahdollisuuksia saada alueelle STF-destinaatiostatus. Yritysten sitoutuminen vastuulliseen toimintaan lisää niiden kilpailukykyä sekä koko alueen vetovoimaisuutta erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Lahti Region Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2022 – 31.5.2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

200294

Aloituspäivämäärä

31.07.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt