Hanke
Investointihanke - 255609

Sampolan tapahtumakeskuksen kehittämisinvestoinnit

Oijärven Nuorisoseura ry

- 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Oijärven Nuorisoseura Ry kehittää Sampolan toimintaympäristöä rakentamalla esiintymistilan ja varaston sekä varustelee keittiötilan. Tavoitteena saada tulevaisuudessa järjestettyä suurempia tapahtumia sekä ottaa palveluissa käyttöön pestäviä astioita korvaamaan kertakäyttöisiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

255609

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt