Hanke
Kehittämishanke - 271446

Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki -kulttuurimaisemareitti

Maaseudun Sivistysliitto ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sanginsuu, Lapinkangas, Sanginjoki -kyläyhdistysalueelle (SLS) kehitetään kulttuurimatkailureitti palvelemaan eri tavoin liikkuvia oululaisia, pohjoispohjanmaalaisia, suomalaisia sekä eurooppalaisia turisteja ja liikematkustajia. Hankkeessa yhdistetään pohjoisuuteen nojaavat kulttuuriset ominaispiirteet alueen tarinoihin, historiaan ja paikkoihin sekä luodaan taiteen ja yhteiskehittämisen keinoin uusi kulttuurimatkailureitti Oulun keskustan läheisyyteen. Reitti kannustaa lähtemään liikkeelle luontoon eri vuoden- ja vuorokauden aikoina pyörällä tai kävellen. Matkailureitin suunnittelu ja verkostojen kokoaminen on käynnistetty vuonna 2023 Pohjois-Pohjanmaan liiton AKKE-rahoituksella. Vuosiksi 2024-2025 anotaan Oulun Seudun Leader ry:ltä avustus kehittämishankkeeseen, jossa kulttuurimatkailureitin suunnitelma konseptoidaan toteutettavaan muotoon. Paikkasidonnaista taidetta sisältävä reitti on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2026. Reitti tulee olemaan osa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa. Kehittämishankkeen toteuttaja ja hallinnoija on Maaseudun Sivistysliitto. Hankkeen toteuttamisesta aloitteen tehnyt SLS-kyläyhdistys on keskeinen yhteistyökumppani. Hankkeessa luodaan paikallisia asukkaita kuullen ja heidän kanssaan mielenkiintoinen retkeilykohde Oulujoen ja Sanginjoen vaihteleviin maastoihin kolmen kylän alueelle. Toteutuksessa hyödynnetään alueella jo entuudestaan olevia reitistöjä. Toteutukseen osallistuu kylien ja maakunnan asukkaita, alueen yrityksiä, kulttuuri- ja matkailualan toimijoita, taiteilijoita, kouluja ja maanomistajia. Hankkeessa suunnitellaan matkailureitin infrastruktuurin yleisilme, kerätään kyläläisten muistoja ja tarinoita reitin tarinallisuuden aineksiksi, tuotetaan digitaalista materiaalia ja kannustetaan yrittäjiä kehittämään tuotepaketteja, jotka tarjoavat luonto- ja elämyspalveluja. Toimenpiteet luovat pohjaa reitin varrelle suunniteltavien paikkasidonnaisten taideteosten toteuttamiselle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271446

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt