Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 144739

Santalan – Krogarsin alueen vesihuolto

Vattenpost vesiosuuskunta

22.09.2020 - 30.06.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa on tarkoitus järjestää alueellinen vesihuolto valtakunnallisesti tärkeälle 1-luokan pohjavesialueelle. Hankealue sijaitsee vesistön äärellä. Alueen edusta on murtovettä, jonka säilyttäminen nykytilassaan on merkityksellistä luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta. Hanke tukee ja virkistää alueellista yritystoimintaa sekä mahdollistaa kaavoituksen mukaisen uudisrakentamisen aluella. Hanke tukee alueen asukkaiden ja käyttäjien yhdenmukaista mahdollisuutta liittyä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään. Ilman yksityistä, osuuskuntamuotoista, hanketta rakennuttaminen ei olisi mahdolllista haja-asutusalueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144739

Aloituspäivämäärä

22.09.2020

Loppumispäivämäärä

30.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt