Hanke
Investointihanke - 268962

Säpinää Sahrapirtille suvesta talveen

MTK-Vammala ry

- 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

MTK-Vammala ry kehittää hankkeen avulla toimintaa omistamallaan Sahrapirtillä, Sastamalan Houhajärvellä. Hankkeella kunnostetaan mökin uimarantaa, uusitaan laituri, tehdään beach-kenttä, hankitaan sup-lauta ja kanootteja luontoretkeilyä varten sekä parannetaan mökin energiatehokkuutta. Tavoitteena on rannan turvallisuuden parantaminen ja ympärivuotinen käytettävyys, liikunnallisten aktiviteettien lisääminen sekä luontomatkailun mahdollistaminen. Sahrapirtin energiatehokkuutta parantamalla ympärivuotinen vuokrakausi tulee taloudellisesti kannattavaksi ja mökin käyttöaste nousee. Viihtyisä ja toiminnallinen ympäristö houkuttelee lähimatkailijoiden lisäksi vuokraajia kauempaakin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268962

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt