Hanke
Kehittämishanke - 63111

”Säpinää Seuduille” – teemahanke 1

Vaara-Karjalan Leader ry

31.01.2018 - 18.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Säpinää seuduille- teemahanke on Vaara-Karjalan Leader ry:n ensimmäinen kehittämiseen painottuva teemahanke. Teemahankkeen kautta pyritään parantamaan kylä- ja yhdistystoimijoiden näkyvyyttä yleisesti ja erityisesti sosiaalisen median kanavissa. Teemahankkeen toimenpiteiden kautta yhdistystoimijat voivat luoda uutta markkinointimateriaalia ( kylien ja kylämatkailun markkinointisuunnitelmat, esittelyvideot, esittelytekstit yms.), kartoittaa retkeilykohteita/reitistöjä/kulttuuri/historia/ja sotahistoriakohteita ja saada tiedot sähköiseen muotoon. Lisäksi teemahankkeen punaisena lankana on nuorten aktivoiminen toimintaan. Teemahankkeessa kannustetaan yhdistystoimijoita palkkaamaan nuoria toimenpiteiden toteuttajiksi ja tukea myönnetään nuorten palkkaukseen. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 5 alatoimenpidettä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

63111

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt