Hanke
Investointihanke - 274197

Säräisniemi-Veneheitto vesiputki

Länsi-Vaalan Vesiosuuskunta

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Länsi-Vaalan vesiosuuskunnalla on tarkoitus kaivaa Säräisniemeltä Veneheittoon(noin 7 km) yhdysvesiputki. Putki liitetään Säräisniemellä Vaalan vesi ja lämpö Oy putkilinjaan(karttaliite) ja Veneheiton päässä liitetään olemassa olevaan Sorsanperä-Nikulanoja vesijohtoon. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä. Tällä hankkeella turvaamme vesihuollon koko länsi Vaalan alueella häiriötilanteissa ja tämä lisää huoltovarmuutta poikkeusoloissa ja on osa riskienhallintaa. Tällä hetkellä vesi tulee yhdestä pumppaamosta, jolloin paine ja virtaus vaihtelut ovat suuria. Alueen karjatiloilla on usein häiriöitä, veden painevaihteluiden takia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

274197

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt