Hanke
Kehittämishanke - 19592

Sastamalasta brändiviljaa kansainvälisille markkinoille ”Sastavilja”

Luonnonvarakeskus

30.09.2015 - 02.10.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda Sastamalan VILJANITTI -viljelijärenkaissa tuotetulle viljalle oma tarina ja brändi, joka tunnistetaan ja tunnetaan eri asiakassegmenteissä ja sosiaalisessa mediassa. Uskottavan Sastavilja -tarinan perusta rakennetaan asiakastarpeen, osaavien viljelijöiden, idearikkaiden yrityskumppanien ja lajike-erikoistuneen, terveellisen, turvallisen ja jäljitettävän viljaraaka-aineen varaan. Tavoitteena on kansainvälistyä vierailemalla viljojen arvojakeita (esim. jauhemainen beetaglukaani -jae) käyttävissä yrityksissä Ruotsissa ja Englannissa. Tavoitteena on osallistua myös yhteen merkittävään kansainväliseen ruokamessutapahtumaan, ja tuoda esiin jäljitettävästä Sastaviljasta alkanut jalostusprosessi arvojakeiden kautta huipputuotteiksi. Lisäksi luodaan uusia arvokkaita kontakteja Food from Finland -toiminnan kautta. Hankkeessa astutaan rohkeasti sisään sosiaalisen median ovesta, ja varmistetaan Sastaviljan näkyvyys käyttämällä Facebookia, kirjoittamalla blogeja ja twiittaamalla. Kaiken tämän mahdollistaa se, että Sastaviljalla on kiinnostava sisältö, yhtenäinen visuaalinen ilme ja viestintätapa, toiminta on aitoa ja läpinäkyvää sekä asiakaspalvelu on kokonaisvaltaista, ylittää odotukset ja on proaktiivista. Hankkeen perustana ja kestävänä pidemmän aikavälin tavoitteena on tuottaa Sastamalassa kannattavasti terveellistä, turvallista ja jäljitettävää viljaa myös seuraavien sukupolvien ravinnoksi, kosmetiikkatuotteiksi ja iloksi. Sastamalassa tuotettu vilja pyritään jalostamaan mahdollisimman pitkälle Suomessa, ja jalostettuna sitä käytetään elintarvikkeissa, leipomo- ja kosmetiikkateollisuudessa (niche -tuotteet) sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Sastamalassa viljellystä kaurasta valmistetun leivän paranteen, kolloidisen kaurajauhon tuotetestaukset tehdään paikallisessa leipomossa (HILMA-kilpailutus).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

19592

Aloituspäivämäärä

30.09.2015

Loppumispäivämäärä

02.10.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt