Hanke
Kehittämishanke - 270395

Satakunnan kylien yhteisöllisten tilojen käytön tehostaminen

Satafood Kehittämisyhdistys ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kylätalot ja niiden tapaiset yhteisölliset tilat ovat harvoja kylillä jäljellä olevia palveluja ja kovassa kustannuspaineessa mm. nousevien lämmityskulujen takia. Hankkeella turvataan yhteisöllisten tilojen toiminta ja kestävyys nostamalla niiden käyttöastetta. Hankkeessa luodaan erilaisia toimintamalleja sisältävä Älykäs kylä -strategia, jolla pystytään takaamaan yhteisöllisten tilojen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ja vastuullinen toiminta. Hanketta toteutetaan Satakunnassa ajalla 1.8.2024–31.12.2026 ja sitä hallinnoi Satafood Kehittämisyhdistys ry yhteistyökumppaninaan SataKylät ry. Kohderyhmänä ovat yhdistystoimijat, jotka hallinnoivat yhteisöllisiä tiloja kylissä ja hyödynsaajina ovat kaikki maaseutualueiden asukkaat. Hankkeen avulla tehostetaan kylillä sijaitsevien yhteisöllisten tilojen käyttöä edistämällä niiden toiminnallisuutta, energiatehokkuutta, turvallisuutta, varautumista sekä kiertotaloutta. Lisäksi hankkeessa kiinnitetään huomiota kylien väliseen yhteistyöhön sekä uusien toimijoiden sitouttamiseen kylätoimintaan. Hankkeella luodaan alueen tarpeisiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, selvitetään ja testataan yhdistysten toiminnan ja fyysisten parannusten toteutettavuutta sekä priorisoidaan yhdistyskohtaisesti yhteisöllisten tilojen käyttöön liittyviä parannustoimenpiteitä. Parannustoimenpiteet voivat olla fyysisiä parannuksia toimintaympäristössä, yhdistyksen toimintaan liittyvää tehostamista tai tietoja ja taitoja parantavia toimenpiteitä. Hankkeessa etsitään ja jaetaan hyviä käytäntöjä talojen käytön kustannus- ja tulopuolelle, kuten markkinoinnin tehostamiseen tai tilojen innovatiiviseen käyttöön. Hankkeen avulla pyritään saamaan aikaan erilaisia spin off -hankkeita liittyen luotavaan Älykkäät kylät -strategiaan mm. pienhanke-, kehittämis-, ja investointihankkeiden muodossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270395

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt