Hanke
Kehittämishanke - 101871

Satakunnan matkailun kasvuhanke

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2019 - 28.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Satakunnan matkailun kasvuhanke on yhteistyöhanke, joka edistää osaltaan Satakunnan matkailun kasvuohjelman toteutumista, kehittää maakunnan maaseutumatkailutoimijoiden välisten teema- ja liiketoimintaverkostojen koontia, koordinointia ja ylläpitoa sekä kehittää maaseudulla toimivien toimijoiden yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista. Hankkeessa edistetään erityisesti kestäviä ruoka-, luonto-, hyvinvointi-, kulttuuriteemoja sekä matkailuyritysten digitalisoitumista. Hanke lisää ja tukee matkailun toimialan kasvua ja kehittymistä Satakunnassa. Hanke toimii maaseutumatkailukentän kokoavana toimijana ja kehittämistoimenpiteiden koordinoijana maakunnassa sekä edistää maaseutumatkailua elinkeinona. Hanke jalkauttaa valtakunnallisten matkailun kehittämisohjelmien kautta tulevan tiedon maakuntaan ja varmistaa Satakunnan maaseutumatkailun kehittymisen samansuuntaisena valtakunnan kehityksen kanssa. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta ja kohderyhmänä maaseudulla sijaitsevat matkailualan toimijat: yritykset, yhteisöt, kehittäjät ja kunnat. Matkailupalvelun tarjoajia voivat olla muun muassa majoitus-, ravitsemis-, ohjelmapalvelu-, luonto-, hyvinvointi-, ruoka-, elintarvike tai kulttuurialan toimijoita. Hanke on avoin kaikille Satakunnan maaseutualueella toimiville matkailutoimijoille ja sen tulokset ovat kaikille jaettavissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

101871

Aloituspäivämäärä

31.08.2019

Loppumispäivämäärä

28.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt