Hanke
Kehittämishanke - 93517

Satotaimet Savosta

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

31.03.2019 - 02.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Puhtaat ja laadukkaat taimet ovat tuottavan marjatilan perusta. Tuontitaimiin ja pellolla tuotettuihin avojuurisiin taimiin sisältyy kuitenkin suuria riskejä. Taimien mukana tulleiden kasvitautien aiheuttamat sadonmenetykset ovat viime vuosina olleet huomattavat ja saattaneet aiheuttaa marjantuotannon lopettamisen joillakin tiloilla. Satotaimet Savosta -hankkeen päätavoitteena on kehittää toteuttamiskelpoinen ja kannattava tuotantomenetelmä kotimaisten mansikan satotaimien tuotantoon. Rönsyjen tuotannossa hyödynnetään LED-valotekniikkaa, jolloin taimikasvatusvaiheeseen päästään nopeasti ja pystytään hyödyntämään kasvukausi taimien jatkokasvatukseen tehokkaasti. Kukkasilmujen indusoimiseen selvitetään lyhytpäiväkäsittelyn soveltuvuutta paakkutaimikasvatuksessa. Tavoitteena on löytää optimiolosuhteet ja käsittelyt kaikissa taimituotannon vaiheissa satopotentiaaliltaan ja kustannuksiltaan kilpailukykyisten taimien tuottamiseen. Hankkeen aikana selvitetään myös taimituotannon ongelmakohtia, kuten tautiriski ja sääolosuhteiden vaikutusta kukinnan indusointiin, joihin pyritään löytämään ratkaisuja. Satotaimet Savosta -hankkeessa kehitetään mansikan ympärivuotinen rönsy- ja satotaimituotanto, missä taimituotanto tulee kiinteäksi osaksi marjantuotantoketjua. Tuotettu taimimateriaali on paakkusatotainta (tray- taimi), mutta myös pienemmän kennotaimen kasvatusta selvitetään. Hankkeen tuloksena tuotetaan käytännön ohjeet puhtaiden satotaimien tuottamiseen. Hankkeen vaikutuksesta kotimaisten satotaimien tuotantomenetelmät kehittyvät ja niiden tuotannon kannattavuus saadaan selville. Pitkällä aikavälillä marjantuotannon kotimaisuusaste nousee, kotimaisten satotaimien saatavuus paranee ja alalle saadaan uusia yrittäjiä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n/Marjaosaamiskeskus, Itä-Suomen Yliopiston ja Luonnonvarakeskus Suonenjoen toimipisteen kanssa. Toteutuksessa hyödynnetään em. laitosten infraa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

93517

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

02.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt